Warranty I เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันและการเคลมสินค้าของบริษัท ดับบลิว.ไอ.พี.อีเล็คทริค จำกัด
สินค้าของ WIP เป็นสินค้าใหม่ทุกชิ้น และเมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วโปรดตรวจสอบดังนี้
*สินค้าเป็นไปตามที่สั่งซื้อ ทั้งรุ่นและจำนวน
*สินค้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่มีร่องรอยความเสียหาย หรือชำรุด