บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
อาคาร 1 ชั้นดาดฟ้า สำนักงานใหญ่

LIGHTING
Flood Light WF06
150W 6500K