สนามกีฬา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตตรัง

LIGHTING STADIUM LIGHT