ผศ.ดร. ภูธดา คุนผลิน กรรมการ ผู้จัดการบริษัท สุวรรณภูมิเกษตรและสมุนไพร จำกัด และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของ บริษัท ดับบลิว.ไอ.พี. อีเล็คทริค จำกัด

  วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ผศ.ดร. ภูธดา คุนผลิน กรรมการ ผู้จัดการบริษัท สุวรรณภูมิเกษตรและสมุนไพร จำกัด และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของ บริษัท ดับบลิว.ไอ.พี. อีเล็คทริค จำกัด โดยมีผู้บริหาร คุณทศพร เปรมโยธิน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับบลิว.ไอ.พี. อีเล็คทริค จำกัด เป็นผู้ให้การต้อนรับ ผศ.ดร. ภูธดา คุนผลิน และคณะมีความสนใจในสินค้า โคมไฟปลูกพืชที่จะนำไปติดตั้งในโครงการของทางบริษัทฯ โดยมีการสอบถาม และแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการสั่งซื้อสินค้า ทางดับบลิวไอพีฯ ได้แนะนำ chip LED สำหรับปลูกพืช Hotisoris ของ Nichia เพื่อที่จะได้รับผลผลิตที่สูง คุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะยาว จากนั้นทางคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมงานของฝ่ายวิจัย และฝ่ายผลิต พร้อมทั้งได้ร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารเป็นที่ระลึก